Dance Engine tijdens STRP Festival 2011

Dance Engine is een experiment geïnitieerd en geproduceerd door Cinedans in samenwerking met design studio FourceLabs en het International Choreographic Arts Centre (ICK). Gezamenlijk zijn wij op zoek naar een spelervaring die voortkomt uit beweging.

Het bewegen van het lichaam is minder instrumenteel en eerder het doel op zich, in tegenstelling tot veel huidige bewegingsgeoriënteerde spellen. Om dit te bereiken moet het bewegen een exploratief karakter hebben. Spelers moeten kunnen improviseren met hun bewegingen.

Op dit moment hebben wij een spel-installatie die gecentreerd is rondom het dansconcept 'Around Ball' van ICKAmsterdam. De speler zal experimenteren met het maken, behouden en vernietigen van een cirkelvormig volume door te improviseren met bewegingen.

dance engine impressie

Dance Engine wordt mede mogelijk gemaakt door het Gamefonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


 

Laatste update:

Video STRP en foto's Game in the City